Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu 32 loại...

Thông tư 27/2019 của Bộ Công thương mới ban hành hôm qua (15.11) có đính kèm Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu có 32 mã hàng phế liệu.

Xem thêm

Hiệp hội Nhựa Việt Nam nói gì về việc tồn 4.480 container...

Theo Hiệp hội nhựa Việt Nam (VPA), so với lượng nhựa phế liệu (NPL) xuất khẩu toàn thế giới 15,5 triệu tấn/ năm thì khoảng 70.000 tấn NPL tồn trong 4.480 container tại Tân Cảng Sài...

Xem thêm

Một số phế liệu sẽ tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái...

(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BCT quy định danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.

Xem thêm