Bảng Báo Giá

Dịch vụ

Dịch vụ

Bảng Báo Giá

Ngày đăng : 10/03/2019 - 11:32 AM

BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU:

 

Tên

Đơn Vị

Giá

  1. Sắt Phế Liệu

KG

9.000 VNĐ

  1. Nhôm Phế Liệu

KG

40.000 VNĐ

  1. Đồng Phế Liệu

KG

140.000 VNĐ

  1. Kẽm Phế Liệu

KG

35.000 VNĐ

  1. Chì Phế Liệu

KG

45.000 VNĐ

Ghi Chú: Giá có thể thỏa thuận thêm nếu hàng có thể tái sử dụng

 

 

Bài viết khác
  Thu Mua Phế Liệu Thiếc  (09.03.2019)
  Thu Mua Phế Liệu Đồng  (13.02.2019)
  Thu Mua Phế Liệu Sắt  (13.02.2019)
  Thu Mua Phế Liệu Nhôm  (13.02.2019)
  Thu Mua Phế Liệu Hợp Kim  (10.03.2019)
  Thu Mua Phế Liệu Chì  (10.03.2019)
  Thu Mua Form Giày  (10.03.2019)
  Thu Mua Nhựa  (09.03.2019)
  San Lấp Mặt Bằng  (13.02.2019)
  Thu Mua Phế Liệu Inox  (13.02.2019)

Bảng Báo Giá